Kontaktujte nás na: +420 774 610 686 nebo info@aldino.cz

LISTOPAD 2020

Vyhlášené programy zaměřené na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

 

Vláda schválila programy, které si kladou za cíl pomoct firmám a podnikatelům zmírnit následky způsobené koronavirovou pandemií. Již od letošního března bedlivě sledujeme vývoje dotačních programů a naše klienty pravidelně informujeme o možnostech jejich čerpání. Následně poskytujeme odborné poradenství a asistujeme při vyplňování žádostí a zajišťujeme jejich podávání na příslušené úřady.

 

Níže lze nalézt stručné informace o schválených programech a o podmínkách jejich čerpání. 

 

Anitivirus A

 

Kdo může o dotaci žádat: 

-       Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci se ocitli v karanténě

-       Zaměstnavatelé, kteří museli z rozhodnutí státu uzavřít (či výrazně omezit) své provozy (pouze v případě, že nežádají o Anitvirus A plus – viz níže) 

 

Výše dotace: 

-       80 % z vyplacených mezd zaměstnanců (vč. odvodů)

-       Maximální měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč. 

 

Příjem žádostí:

-       Březen – Prosinec 2020

 

Anitvirus B

 

Kdo může o dotaci žádat: 

-       Zaměstnavatelé, kteří museli z rozhodnutí státu uzavřít (či výrazně omezit) své provozy

 

Výše dotace: 

-       100 % z vyplacených mezd zaměstnanců (vč. odvodů)

-       Maximální měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance činí 50 000 Kč

 

Příjem žádostí:

-       Říjen – Prosinec 2020

 

Antivirus B

 

Kdo může o dotaci žádat: 

-       Zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci. Taková situace může nastat například v případě, že firma musela zastavit provoz, protože nemůže činnost vykonávat. Takovým případem může být nedostatek zaměstnanců, kteří by byli schopni chodit do práce. Většina zaměstnanců musí být doma s dětmi, nebojsou v karanténě.

 

Výše dotace:

-       60 % z vyplacených mezd (vč. odvodů)

-       Maximální měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance činí 29 000 Kč.

 

Příjem žádostí: 

-       Do 31. prosince 2020

 

 

COVID – Cestovní ruch – Podpora cestovních kanceláří

 

Kdo může o dotaci žádat:

-       Cestovní kancelář za účelem úhrady nákladů na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20.2.2020 – 10.10.2020

 

Výše dotace:

-       Maximální výše dotace činí 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje cestovních služeb na rok 2020

 

Příjem žádostí:

-       11. listopadu 2020 – 11. prosince 2020 

 

 

COVID – Cestovní ruch – Podpora cestovních agentur

 

Kdo může o dotaci žádat:

-       Cestovní agentura za účelem pokrytí ztrát za zrušené zájezdy či lázeňské pobyty za období od 20. 2. 2020 – 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.

nebo

-       Cestovní agentura, které zaznamenala propad očekávaných příjmů (výnosů) o více než 50 %.

 

Výše dotace:

-       500 Kč za zrušený zájezd či lázeňský pobyt

nebo

-       50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč nebo 500 000 Kč. Výše podpory je stanovena v návaznosti na výše propadu očekávaných příjmů (výnosů).

 

Příjem žádostí:

-       11. listopadu 2020 – 11. prosince 2020 

 

COVID – Cestovní ruch – Podpora průvodců

 

Kdo může o dotaci žádat:

-       Průvodce, který splní jednu z následujících podmínek:

1. poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli dotace prokáže výkazem práce potvrzeným ředitelem školy nejpozději do 31. 7. 2021

nebo

 

2. absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem (osvědčením apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této podmínky započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného období.

 

Výše dotace:

-       50 000 Kč

 

Příjem žádostí:

-       11. listopadu 2020 – 11. prosince 2020 

 

 

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

 

Kdo může o dotaci žádat:

-       OSVČ a malé s.r.o., jejich činností je podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím,

-       OSVČ a malé s.r.o., jejich činnost je podnikání přímo související s oborem, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Klíčovou podmínkou je zde, že jejich činnost byla omezena o nejméně 80 % (v poměru k období od června do září 2020)

-       Lidé pracující na DPP nebo DPČ, který pracoval alespoň 3 za 4 měsíců v období od 1. června do 30. 9. 2020. Přičemž příjem z DPČ přesáhl 3 000 Kč měsíčně a příjem z DPP přesáhl 10 000 Kč měsíčně.

 

Výše dotace:

-       500 Kč za den omezení činnosit

 

Příjem žádostí?

-       Od 13. listopadu 2020 (za období od 5. 10.2020 do 4. 11.2020 a za období od 5. 11.2020 do 21. 11.2020)

 

Nájemné

 

Kdo může o dotaci žádat:

-       Podniky, které byly nuceny zavřít své provozy, a podniky, jež fungovaly v omezeném provozu.

-        

Na co se dotace vztahuje:

-       Nájemné ze smluv uzavřených před 30. 4. 2020

-       U smluv, které byli uzavřeny po 30. 4. 2020 je potřeba doložení úhrady nájemného do 30. 6. 2020

 

Výše dotace:

-       Maximálně 10 mil. Kč za období od dubna do června včetně

 

Míra podpory:

-       Příspěvek ve výši 50 % nájemného za období červenec – září 2020

 

Příjem žádostí:

-       21. října 2020