Kontaktujte nás na: +420 774 610 686 nebo info@aldino.cz

Vedení účetnictví

 • kompletní zpracování účetnictví
 • evidence majetku, majetkové karty a odpisy
 • vedení skladové evidence
 • vedení pokladních knih
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • zpracování přiznání k DPH měsíční, čtvrtletní
 • zpracování všech daňových přiznání, ke kterým je klient zaregistrován
 • účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly
 • účtování zahraničních faktur, /REVERSE CHARGE/
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů klienta
 • na vyžádání klienta sestavení měsíční, čtvrtletní uzávěrky
 • sestavy pro banky, zpracování podkladů k žádosti o úvěr
 • kontrolní systémy, kontrola úhrad faktur, vyřizování upomínek
 • inventury, inventarizace

služby


 

Vedení daňové evidence

 • daňová evidence předaných dokladů
 • peněžní deník
 • přehled o příjmech a výdajích
 • přehled o majetku a závazcích
 • kniha pohledávek a závazků
 • vedení pokladních knih
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • zpracování daňového přiznání a přehledů pro OSSZ a ZP

služby


 

Zpracování mezd a personalistika

 • zpracování mezd zaměstnanců a personalistiky
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • příprava výplatních pásek a výplatních listin
 • odvody na sociální a zdravotní pojištění z mezd včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního vyúčtování daně
 • odvody daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního vyúčtování daně
 • provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vypracování ELDP
 • výpočet zákonného pojištění

služby


 

Další účetní služby

 • daňové a účetní poradenství (zdarma pro naše klienty)
 • zajištění odkladu daně z příjmu
 • zakládání nové společnosti /s.r.o., a.s. /
 • zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP)
 • zastupování na úřadech na základě generální plné moci
 • rekonstrukce účetnictví
 • vedení účetnictví pro správce konkurzní podstaty
 • účetní služby pro insolvenční správce
 • rozpočty, kalkulace a analýzy

služby

Naši partneři


TEDIA spol. s r.o. GAF exclusive GotchaspielfeldLogo Club MaximSTAKUS OLD MILL